1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.healthandbeautyclinic.pl
 2. Sprzedawcą jest firma Grupa Healthy-Med SP z o.o. (NIP 5273034822, REGON 52405411900000).
 3. Zamówienia w sklepie internetowym sklep.healthandbeautyclinic.pl można składać przez całą dobę, a rejestracja w niniejszym sklepie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna. W sklepie internetowym sklep.healthandbeautyclinic.pl zamówienia mogą być składane jedynie przez osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów kupna towarów i usług.
 4. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia traktowane jest  jako oferta zakupu wybranego towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu.
 5. Złożenie zamówienia jest potwierdzane mailowo przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu zapłaty za towar, określonej w zamówieniu.
 6. Towar przesyłany jest na podany w zamówieniu adres Kupującego w terminie 2-3 dni roboczych, od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 7. Produkty oferowane w sklepie internetowym są legalnie wprowadzone na polski rynek, fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych i fizycznych.
 8. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Zgłoszenia o chęci zwrotu zamówionego produktu należy dokonać na adres mailowy kontakt@healthandbeautyclinic.pl
 9. W razie stwierdzenia przez Kupującego niezgodności produktu z oczekiwaniami, Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy pisma, określającego niezgodność oraz zawrzeć  oczekiwania co do realizacji zamówienia. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni.
 10. Podane w sklepie internetowym ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, o kwocie wysyłki Kupujący informowany jest po każdorazowym złożeniu zamówienia.
 11. Zmiany w regulaminie, które powstają z konieczności dostosowania go do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zarejestrowani Kupujący powiadomieni zostaną każdorazowo drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania informacji o zakresie zmian co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Informacja o zakresie zmian zostanie wysłana na wskazany przez Kupującego przy rejestracji adres mailowy. W zakładce “Regulamin” na stronie sklepu internetowego sklep.healthandbeautyclinic.pl zawsze znajduje się aktualna wersja obowiązującego regulaminu. Dla Kupującego obowiązująca jest wersja regulaminu, która została zaakceptowana podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.8.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu, modyfikowania oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie Polityki Prywatności można znaleźć w oddzielnej zakładce „Polityka Prywatności”.
 13. Sprzedawca zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Chrome wersja 10 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Safari.
 14. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma prawo polskie w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.