1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych, Sprzedawca zmuszony jest realizować umowy wykorzystując udostępnione dane.
  2. W związku z realizacją obowiązku wynikającego z RODO informujemy, że firma Grupa Healthy-Med SP z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 29 01-211 (NIP 5273034822, REGON 52405411900000) jest Administratorem Państwa danych osobowych.
  3. Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe podczas zakładania konta i składania zamówienia w sklepie internetowym sklep.healthandbeautyclinic.pl
  4. Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji zamówień, obsługi reklamacji oraz wszelkich działań związanych z prawidłową realizacją zamówień.
  5. Administrator działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wdraża odpowiednie rozwiązania techniczne, zapewniając zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówienia. Brak danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
  7. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania zmian w swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do usunięcia swoich danych osobowych.
  8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym momencie, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, wysyłając informację na adres mailowy kontakt@healthandbeautyclinic.pl